Sarıkamış Şehitlerimiz Unutulmadı

Ana Sayfa » Eğitim / Sağlık » ALUCRA KİRLİ SU MU İÇİYOR?

ALUCRA KİRLİ SU MU İÇİYOR?

Giresun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Cengizhan Aksoy başkanlığında toplandı. Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda gündemdeki maddeler görüşülürken, aşağıdaki kararlar alındı:

 
 
 
ALUCRA KİRLİ SU MU İÇİYOR?

Aspesli borulardan şebeke suyunun dağıtım sorunun hala devam ettiği ilçemizde Valilik İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan araştırmada sularında Belediye tarafından düzenli klorlanmadığı tespit edildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Çalışmaları şöyle:

İlimizde yürütülmekte olan içme-kullanma suyu sanitasyon çalışmalarının 2009 yılı dokuz aylık çalışma sonuçları ile okul sağlığı çalışmaları ile ilgili yapılan değerlendirmede;

su sanitasyonu çalışmalarının 2005 yılından bu yana yürütüldüğü belirtilerek, belediyelik yerlerde elde edilen veriler karşılaştırıldı. İlimizde mevcut 33 belediye “dezenfeksiyonun yeterliliği ve sürekliliğine göre“ sınıflandırılmış, buna göre düzenli ve sürekli klorlama yapan 11 belediye haricinde bulunan 22 belediyenin 9’unda otomatik klorlama cihazı mevcut ya da basit damlalıklı klorlama yapılmasına rağmen düzenli, yeterli ve sürekli klorlama yapmadıkları, geriye kalan iki ilçe ve 11 belde belediyesinde ise hiçbir dezenfeksiyon çalışması yapılmadığı, aynı zamanda dezenfeksiyon yapılmayan ya da yeterli olmayan yerlerde bulunan okullarımızdan alınan su numune sonuçlarının da uygun olmadığı anlaşıldığından, Milli Eğitim Müdürlüklerince sağlık teşkilatının görüş ve önerileri doğrultusunda okullarda su yapılarının bakım, onarım ve ıslah çalışmalarının gerçekleştirilmesine karar verildi.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

Belediyelerce yapılan dezenfeksiyonun etkinliği ve yeterliliği ile şebekelerden alınan numunelerin yapılan analizlerinin sonuçları hakkında kurula verilen bilgide, düzenli klorlama yapan belediyelerde uygunluk oranı %82 (cihazı var ya da yarı otomatik), ancak düzenli klorlama yapmayan belediyelerde uygunluk oranının %36, cihazı olmayan ve hiç klorlama yapmayan belediyelerde de uygunluk oranının %22 olduğu belirtildi.

Belediye teşkilatı bulunan yerlerde suların dezenfeksiyonu, içme-kullanma suyu temini ile bu suların içme ve kullanmaya uygun olmadığı hallerde temizlenmesi, kalitesinin yükseltilmesi ve kullanıma sunulmasıyla ilgili her türlü yükümlülüğün Belediyelerce yerine getirilmesi yasal bir zorunluluk olup, 2005 yılından bu yana yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantılarında konu ile ilgili 12 karar gereği yapılmak üzere İlimizdeki tüm belediyelere ve ilçe Kaymakamlıklarına gönderilmiştir. Ayrıca Sağlık Bakanlığının konu hakkındaki genelgeleri ile Valiliğimiz yazıları da ilgili belediyelere tebliğ edilmiş, Valiliğimizce oluşturulan komisyon marifeti ile yasal zorunluluklarına rağmen dezenfeksiyon yapmayan belediyeler ziyaret edilerek ilgili Kaymakamlar-Belediye Başkanları konunun önemi ve aciliyeti hakkında bilgilendirilmiştir.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->

Sağlık teşkilatınca yapılan ölçümlerde ve alınan su numune sonuçlarından anlaşıldığı üzere toplam 33 belediyenin 22’sinde dezenfeksiyon, çeşitli nedenlerle sürekli ve yeterli bir biçimde yapılmamaktadır Bu Belediyelerden;

CİHAZI OLMAYAN VE HİÇ KLORLAMA YAPMAYAN BELEDİYELER;

Dereli-Güce-Çaldağ-İnişdibi-Kovanlık-Aydındere-Bozat-Karabörk-Ören-Taşlık-Aydınlar-Üçtepeler-Yenice belediyeleri.

CİHAZI VAR YADA YARI OTOMATİK; ANCAK  DÜZENLİ KLORLAMA YAPMAYAN BELEDİYELER;

Şebinkarahisar-Alucra-Çamoluk-Doğankent-Duroğlu-Soğukpınar-Kırıklı-Karabulduk-Yavuzkemal  belediyeleri olup, konunun insan sağlığı açısından taşıdığı önem ve yasal zorunluluk göz önüne alınarak kurulca, ilimizde bulunan öncelikle hiçbir klorlama çalışması yapmayan ve cihazı bulunmayan, yapılan tüm uyarılara rağmen bu eksikliğini gidermeyen yukarıda belirtilen belediyelerin başkanlarının kendilerine, eksikliklerini en kısa sürede gidermeleri ve belediyelerine otomatik klorlama cihazı temin etmeleri için  tebligatta bulunulmasına, ayrıca cihazı mevcut ancak çalıştırmayan belediye başkanlıklarının da dezenfeksiyonun yeterliliği ve sürekliliğinin temini konusunda uyarılmasına karar verildi.  

Konunun İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilerek tebligatların en kısa zamanda yapılmasına ve bir sonraki toplantıda bu belediyelerin yaptığı/yapmadığı çalışmalar hakkında kurula bilgi verilmesine ve yapılacak tebligatlara ve uyarılara rağmen dezenfeksiyon konusundaki eksikliklerini gidermeyen, otomatik klorlama cihazı temin etmeyen ya da mevcutlarını düzgün çalıştırmayan, şebeke suyunu sürekli ve yeterli dezenfeksiyon yapmayan yukarıda isimleri sayılan Belediyelerin başkanları ve su ile ilgili görevliler hakkında yapılacak suç duyurusunun bir sonraki il Umumi Hıfzıssıhha Meclis toplantısında karara bağlanmasına karar verildi.

2005 yılından bu zamana kadar yapılan içme ve kullanma suyu sanitasyon çalışmaları kapsamında il genelindeki tüm su kaynaklarına ulaşılması ve bu kaynakların su kalitesi ile ilgili verilerin toplanması hedeflenmiş ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar ışığında su kirliliği süreklilik arz eden ve kirlilik nedenleri ilgili yerel yönetimlerin (Köy muhtarlığı ya da belediyelerin) ihmalinden kaynaklanan (Bakım -onarım -ıslah-temizlik vs.) kaynak-depo ve şebekelerin rutin kontrol izlemesi yerine ilgililerce temizlik ıslah çalışmalarının başlatılarak başta grup suları olmak üzere sağlıklı kaptaj yapılmasını müteakip İl ve İlçe Özel İdarelerince köy su depolarına klorlama cihazı temin ettirilerek dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına, bu konuda Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 1256 sayılı yazısında belirtildiği üzere; KÖYDES projesini yürüten Kaymakamlıklara ve Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ve İl Genel Meclisine bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığından alınan 24.09.2009 tarih ve 2009/55 sayılı genelgede, ülkemizin bazı bölgelerinin fazla yağış alması nedeniyle olası sel felaketlerinde vatandaşlarımızca/ilgili kurum ve kuruluşlarca ve yerel yönetimlerce alınması gereken tedbirler belirtilmiş olup, ilimizin de fazla yağış alması ve muhtemel sel felaketlerine maruz kalabileceğinden, söz konusu genelgede alınması gerekli tedbirler kurulumuzda görüşülmüş ve yakın tarihte 2009 yılında ilimizde meydana gelen sel felaketlerinde alınan tedbirler gözden geçirilerek genelgenin Kaymakamlıklar-Belediyeler ve ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilerek belirtilen önlemlerin alınmasının ve olası sellere karşı gerekli hazırlıkların yapılması çerçevesinde fare ve haşerelerle mücadele çalışmalarının etkin bir biçimde sürdürülmesi için İl özel idaresince; Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak yeterli haşere ile mücadele ilacının temin edilmesine karar verilmiştir.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->

İlimizde görülen “2 adet hanta virüsü vakaları Kurulumuzda görüşülmüş, hastalığın bulaşma yolları ile alınacak önlemler gözden geçirilmiştir. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğünce eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesine, bu vakanın görüldüğü Çanakçı İleçesinin Doğanköy köyünde sağlık teşkilatınca yapılan tespitlerde köyde sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyu bulunmadığı, vatandaşların evlerinin çatılarında bulunan oluklar vasıtasıyla yağmur suyu biriktirdiği ve bu suyu kullandığı, bu durumun gerek su yetersizliği gerekse kirliliği nedeniyle birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabileceğinden, acil olarak Çanakcı ilçesi Doğanköy köyünde Kaymakamlık-Özel İdare Müdürlükleri ve muhtarlıkça müşterek çalışma başlatılarak sağlıklı ve yeterli içme kullanma suyu temini edilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->

Sağlık Bakanlığından alınan 18 Eylül 2009 tarih ve 27778 sayılı yazıda belirtildiği üzere; Maytap çatapat vb. piroteknik maddelerden kaynaklanan kaza ve yaralanmaların önlenmesi amacıyla, İl Hıfzıssıhha Kurul kararıyla bu gibi maddelerin 18 yaşından küçüklere satışının yasaklanması ve erişiminin kontrol altına alınması, satış yerlerinin kayıt altına alınması, yaş sınırlaması altındakilere satan yerlere gerekli yasal yaptırımların ilgili kurum ve kuruluşlarca uygulanması gerekmekte olup, Kurulumuza katılan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri bu konuda daha önce Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğimizce ilgili genelgede belirtilen gerekli kararların alındığı ve halen uygulandığı konusunda  bilgi verdiğinden aynı yönde mükerrer bir karar alınmamıştır.

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

<!--[endif]-->

Alınan bu kararın gereği yapılmak üzere Kaymakamlıklara, Belediye Başkanlıklarına ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, gerekli tebligatların yapılmasına karar verildi.

Giresun Valiliği

 
19 Kasım 2009 Perşembe 10:27
Okunma: 1081
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Arşiv
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak02:48
 • Güneş05:01
 • Öğlen12:44
 • İkindi16:42
 • Akşam20:06
 • Yatsı21:59
 
Anket
Alucra'nın Gelişiminde Öncelik Ne Olmalı?
Sosyal ve Kültürel Tesisler
Kültürel Festival ve Eğlenceler
Üniversitemizin Büyümesi ve Gelişmesi
Nüfusun ve Şehirleşmenin Büyümesi
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1605 - Cervantes'in Don Kişot adlı romanı ilk kez yayımlandı. Romanın 2. bölümü ise tam 10 yıl sonra basılacaktır.
1685 - Viyana'da ilk kafe Johannes Diodato tarafından açıldı.
1819 - Simon Bolivar Kolombiya Cumhuriyeti'ni ilan etti.
1851 - Şirket-i Hayriye kuruldu
1852 - Sand River antlaşması ile BirleşikKrallık, Transvaal'deki (Güney Afrika) Boer kolonilerinin bağımsızlığını kabul etti.
1875 - Karaköy Beyoğlu arasındaki Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski ikinci ve en küçük metrosuydu.
1904 - Anton Çehov'un yazdığı Vişne Bahçesi oyunu ilk kez Moskova Sanat Tiyatrosu nda sahnelendi.
1909 - Fenerbahçe ile Galatasaray ilk kez karşılaştı; FB:0, GS:2
1917 - ABD, Virgin Adaları karşılığında Danimarka'ya 25 milyon dolar ödedi.
1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın İzmit'te düzenlediği ilk basın toplantısı, sabaha karşı sona erdi.
1929 - Elzie Crisler Segar tarafından yaratılan Temel Reis (Popeye) karikatürü ilk kez bir gazetede yayımlandı.
1942 - Ankara'da ekmek karneye bağlandı.
1944 - Monte Cassino Savaşı: II. Dünya Savaşı'nın en uzun ve kanlı çarpışmalarından biri başladı.
1945 - SSCB ve Polonya birlikleri Varşova'ya girdi.
1946 - BM Güvenlik Konseyi ilk toplantısını yaptı.
1960 - Yahya Kemal Müzesi açıldı. Müze Fatih Külliyesi'nin Baş Kurşunlu Medresesi'nde bulunuyor.
1961 - Kongo Başbakanı Patrice Lumumba öldürüldü.
1964 - Londra Konferansı'nda Kıbrıs Türk toplumunu temsil eden Rauf Denktaş konuştu. Rauf Denktaş, federal yönetime gidilmezse, ayrı bir hükümet kuracaklarını açıkladı.
1966 - Bir Amerikan B-52 bombardıman uçağı, İspanya üzerinde bir yakıt tanker uçağı ile yakıt ikmali sırasında çarpıştı ve dört hidrojen bombasını Palomares köyü civarına düşürdü. Palomares olayı olarak hatırlanan olayda çevrede radyasyon kirliliği oluştu.
1971 - Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Erdal İnönü'nün evinin önüne dinamit atıldı.
1973 - Ferdinand Marcos, Filipinler'in "ömür boyu" başkanı oldu.
1974 - Resmî olarak son Anadolu parsı öldürüldü.1
1984 - Dolandırıcılıktan yargılanan Abidin Cevher Özden (Banker Kastelli) beraat etti.
1987 - Bülent Ecevit, Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı davranmaktan 11 ay 20 gün hapse mahkum edildi. 12 Eylül darbesinden sonra Bülent Ecevit hakkında 80, Süleyman Demirel hakkında 55 dava açılmıştı.
1990 - Yazar Aziz Nesin, kendisine "vatan haini" dediği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhine tazminat davası açtı.
1991 - 2. Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı. Irak, misilleme olarak İsrail'e 8 adet Scud füzesi yolladı.
1992 - İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) Kuzey İrlanda'da protestanlara ait bir binayı bombaladı, 7 işçi öldü.
1994 - Güney Kaliforniya'da 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 61 kişi öldü, 20 milyar dolar hasar olduğu tahmin ediliyor.
1994 - 21 Ocak'ta fırlatılması planlanan ilk Türk uydusu Türksat 1A'yı taşıyacak Arien füzesi arızalandı. Fırlatma işlemi 10 gün ertelendi.
1995 - Avrupa Parlamentosu, Saharov Ödülü'nü cezaevinde bulunan eski DEP milletvekili Leyla Zana'ya verdi.
1995 - Japonya'nın Osaka-Kobe bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi: 6 binden fazla kişi öldü.
2000 - İstanbul'da bir villaya operasyon düzenleyen polisle çıkan çatışmada, Hizbullah'ın elebaşı Hüseyin Velioğlu ölü ele geçirildi. Genişletilen operasyonda, mezar evler ortaya çıkarıldı ve çok sayıda Hizbullah mensubu yakalandı.
2005 - İstanbul'da 97 şehit asker ailesi ve malul gaziye Cumhurbaşkanlığı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.
2007 - Kuzey Kore'nin nükleer denemesi üzerine Chicago Üniversitesindeki sembolik Kıyamet Günü Saati 11:55'e ayarlandı (12 Kıyamet demektir) Saat soğuk savaş boyunca 18 kez değiştirilmiştir.
 
Süper Loto
12.01.2017 Tarihli Çekiliş Sonucu081315212246
 
 
Kurumsal

İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  alucrahaber