Ana Sayfa Ekonomi ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ

ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ

Alucra Vakfı Eski Başkanı sayın İsmail Hasbal'ın Sosyal Kalkınma Mali Destek programı çerçevesinde yapmış olduğu Alucra ve Köyleri Çifti Eğitim Projesine ait detaylar aşağıdadır.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2010 Cuma 16:12
ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ
ALUCRA KALKINMA VAKFI-ÇİFTÇİ GELİŞİM PROJESİ / Hazırlık Taslağı

 

 

Proje bileşeni

 

Alucra Kaymakamlığı, Alucra Belediye Başkanlığı, Alucra Ziraat odası, Alucra Tarım Müdürlüğü, Köy Muhtarlıkları, Köy dernekleri

Proje baş vuru mercileri

 TARIM BAKANLIĞI-ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI -DPT MÜSTEŞARLIĞI-ARUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROJELERİ BAŞKNLIĞI

Projenin Başlığı:

Alucra  ve Köyleri Çiftçi Eğitim Projesi

 

Projenin Süresi

6 ay

Projenin Hedefleri

Genel Hedef: Bölge şartlarına göre yeni tarım endüstrisinin gerektirdiği  mali ve insani kaynakları etkin kullanarak; verimli, yüksek katma değer yaratan, kaliteli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, sürdürülebilir üretim yapan ve sanayi ile entegre olmuş bir tarım sektörü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.
Özel Hedef(ler): Alucra  İlçesinde Kaymakamlık ve Alucra Kalkınma ve Eğitim vakfı  teşebbüsü ve Tarım-Çevre Bakanlıklarının   desteğinde  bir  eğitim ve danışmanlık merkezi kurularak  modern ve sürdürülebilir tarım teknikleri ve saha uygulamaları eğitimi vermek ve  çiftçilerimizin tarımsal üretim tekniklerini ve becerilerini geliştirilmesi yoluyla verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve gelir seviyelerini artırmaktır.

Bağlantı Ortak(lar)ı

39 köy  Muhtarlığı

Hedef Grup(lar)

İlçede çiftçilikle uğraşan … erkek ve …. kadın olmak üzere ….. kişidir.

Nihai Yararlanıcılar

Ziraat  Odası ve üye çiftçiler, proje ekibi, hedef kitlenin aileleri, Tarım İlçe Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Muhtarlar, tarımsal kurum ve kuruluşlar,  nakliyatçılar, perakendeciler ve tüketicilerdir. Sayısal olarak; kırsal nüfusu …………………. kişi olan  nihai faydalanıcılardır.

Beklenen Sonuçlar

 1. Hedef kitlemiz olan ………..çiftçimizin modern tarım teknikleri ile ilgili verilecek kurslara katılması, saha uygulamaları ve danışmalık hizmetleri sayesinde beceri ve yeteneklerinin artması,
 2. Yeniliklere meyilli, doğru ve hızlı karar alabilen, kendine özgüveni olan, bilgiye ulaşım kaynaklarının neler olduğunu bilen lider çiftçilerin yetiştirilmesi
 3. Eğitim alacak hedef kitlenin proje süresince edindikleri yeni bilgi ve becerileriyle kendi mevcut çiftliklerinde bu bilgileri uygulamaları, üretimi, verimi ve dolayısıyla gelir seviyelerini artırmaları ve sosyal dengenin sağlanması öngörülmektedir.
 4. İlçemizde tarımsal üretim,özelliklede organik tarım anlayış dahilinde istenilen seviyeye ulaştırılarak, birim alandan alınan verimi yükseltilecek ve tarım alanlarının daha verimli kullanılması sağlanarak yoksul çiftçi ailelerinin refah seviyeleri ve istihdam artırılacaktır.
 5. Göç ve yarattığı  sosyal problemler azalacaktır.
 6. Eğitimler sonucunda çiftçilerimiz birer model çiftçi olacak ve öncülük görevi üstlenerek kendi köylerinde öğrendikleri yeni bilgileri diğer çiftçilere aktarabilecek seviyeye gelerek çevre kirliliğine duyarlı ve sürdürülebilir modern tarım yapılmasına katkıda bulunulacaktır.
 7. İhraç edilebilecek nitelikte üretime şimdilik erişilmese de, içe dönük  AB standartlarına uygun kaliteli üretim yapacak bilgi ve beceri kabiliyetinin  artırılarak bölgeye tarımdan mali girdi girişi sağlanacaktır ve böylece  bölgenin asırlar öncesinin eski tarım mantığının yerini rekabet gücü olan yeni tarım anlayışı almış olacaktır. .
 8. Yapılacak olan tüm faaliyetlerde Ziraat Odalarının ön  görünürlüğü ve devletin mali desteği  sağlanacak ve halkın bölgesel politikalar hakkında bilgilenmelerine ivme kazandırılacaktır.  

Temel Faaliyetler

 1. Proje ekibinin kurulması ve Ön bilgilendirme çalışması,
 2. Yönlendirme ve Uygulama Komitesinin Oluşturulması (PYUK) ve Kick-off Toplantısı,
 3. Yayım ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri (Açılış - Kapanış Toplantısı, Broşür, Afiş ve Web Sitesi, Basın toplantıları, Tanıtım Kampanyası),
 4. Kursiyerlerin belirlenmesi,
 5. Eğitim yapılacak yerin eğitime hazır hale getirilmesi,
 6. Teorik eğitiminin verilmesi,
 7. Köy Seminerleri,
 8. Uygulamalı saha eğitiminin verilmesi,
 9. Danışmanlık Hizmetleri,
 10. İzleme ve Değerlendirme,
 11. Projenin Sonuçlanması ve raporlama

Genel Hedefler: Bölge kaynaklarını ve imkanlarını etkin kullanarak; öncelikle  bölgenin kısa süren yaz mevsimini önceleyen ve bu konuda  toprak ve tohum  ıslahına ivme kazandırmak,bunun akabinde de yüksek katma değer yaratan, kaliteli, yeterli, rekabetçi, üretici refahını yükselten, çevreye duyarlı, güvenilir, izlenebilir, sürdürülebilir üretim yapan ve sanayi ile entegre olmuş bir tarım sektörü oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

          Buna göre:

 1. Çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılarak ekonomik düzeylerinin iyileştirilmesi ile bölgede tarımsal alanda kalkınma sağlanmasına katkıda bulunmak.
 2. Genç nüfusu çiftçiliğe özendirmek
 3. Bölgede işsizlik oranını azaltmak 
 4. Köyden kente göçün engellenmesine katkıda bulunmak 
 5. Etkin işletmelerin ihtiyaç duyduğu konularda teknik kapasitesinin geliştirilmiş ve tarımı ticari amaçlarla yapan çiftçi kitlesi oluşturmak
 6. Tarıma dayalı ve tarıma bağlı işletmeleri ihtiyaç duydukları ekolojik, işlenebilir, öncelikle organik tarım konusunda iç  ticaret isteğine uygun, standart ve kalitede ürün temin edecekler, alet-ekipman ve makine talebi gıda sanayi kapasite kullanım oranının artırılması ile yeni sektörlerin oluşmasını sağlamak
 7. Yerel ürünlere katma değer ekleyerek ve tarım tekniklerini iyileştirerek tarım sektörünün rekabet gücünü geliştirmek
 8. Ortak girişimler vasıtasıyla küçük üretim birimlerinin piyasalara erişimini kolaylaştırmak
 9. Arazi yönetiminin desteklenmesi yoluyla kırsal alanları iyileştirmek;
 10. Kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırmak, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve kırsal mirası korunmak
 11. Bu alanda Alucra T.B.Meslek Yüksek Okulu Bünyesinde Organik Tarım Bilimleri adlı yeni bir bölümün açılması için  bağlı bulunduğu Giresun Üniversitesine müracaatta bulunmak.

Özel Hedefler: Alucra  İlçesinde Tarım Bakanlığının destekleri çerçevesinde eğitim ve danışmanlık merkezi kurarak modern ve sürdürülebilir tarım teknikleri ve saha uygulamaları eğitimi vermek ve bu yöntemle   çiftçilerimizin tarımsal üretim tekniklerini ve becerilerini geliştirilmesi yoluyla verim ve kalitenin artırılmasını sağlamak ve gelir seviyelerini artırmaktır. Ayrıca; Çiftçi aileleri kadın, erkek, çocuk olarak eğitimli, bilinç düzeyi yüksek üreticiler haline getirmek, Çiftçi aileleri arasındaki işbirliğini artırmak, Eğitim alan çiftçi ailelerinin her birinin diğer çiftçi ailelerine eğitim verebilecek düzeye gelmesini sağlamak ve eğitim vermeleri için özendirmek, Bölgede işsizliğin azaltılmasını sağlamak, Gelecek nesillerin de bilinçli üretim yapabilmelerini sağlamak, Çiftçi kadınların üretimin yanı sıra, alım satım, yönetim konularında da yer alması sağlanarak,   işletmenlik vasfını oluşturmak, Kuru tarımdan sulu tarıma geçişi özendirmek, Bilimsel tarım teknikleri kullanan kitleler oluşturmak, Bölgesel ürünlerde  markalaşmayı özendirmek, Çiftçi ailelerinin reel olarak mili gelirden aldıkları payı yükseltmek, Üretilen ürünler için pazarlama şartları oluşturmak,1930’lar itibariyle Büyükşehirlere göçler sonucu kaderine terk edilmiş tarlaları yeniden tarıma kazandırmak için gerekli olan  ıslah projelerini yapmak ve gayri faal alanlara bu sayede işlev işlerlik kazandırmak. Çağımızın bilimsel, ekonomik, toplumsal, kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı bu işi meslek edinecek ziraat odalarına kayıtlı çiftçilere ve köy halkına modern standartlarında eğitim ve danışmanlık imkânları hazırlamak.Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma, örgütlenmeye yönelik alışkanlıklar kazandırmak. Bölge halkının,kendi yeni tarım  tarihi yeniden yazacak olan bu kalkınma projesi   ve geleceğe yapacak katkıları  hakkında bilgilenmelerini sağlamak,

·                                 Model çiftçiler olacaklar ve öncülük görevi üstlenerek çevre kirliliğine duyarlı ve sürdürülebilir tarım yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Hedef bölgenin belirlenen ihtiyaç ve sorunları

Proje hazırlıklarında İlçe Kaymakamımızın önderliğinde Ziraat Odamız, ilçemizdeki kamu kurumları, STK temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve kanaat liderleriyle bir toplantı düzenlenerek bölgedeki öncelikli problemler ve çözüm yolları tartışılacaktır Bu toplantıdan önce Ziraat Odamız ve Tarım ilçe Müdürlüğü bölgemizdeki çiftçiler yüz yüze görüşmeler yaparak onların sorunları da bu toplantıya taşınacaktır. Ayrıca,Türkiye Ziraat Odalarının  hazırladığı bölgelere özgü durum raporu  yada Tarım Bakanlığının Bölgesel Gelişme Planları doğrultusunda ortaya konan gerçekler de bu toplantıda çiftçilerle bire bir paylaşılacak,çözümler ve problemlere yönelik görüş alış verişinde bulunulacaktır.

       Buna göre :  

 1. Çiftçilerin eğitim seviyesinin düşüklüğü, yeni üretim tekniklerinin çiftçiye özellikle kadın emekçi sayısındaki  yetersizlik,
 2. Çiftçi aile başına düşen tarım arazilerinin çok küçük olması ve arazilerin çok parçalı olması
 3. Tarla bitkileri üretimine sınırlı derecede uygun olan arazilerde sertifikalı tohumluk kullanılmaması nedeniyle üretimin düşüklüğü ve pazarlama kültürünün yerleşmemiş olması
 4. Meyveliklerin kapama bahçe şeklinde olmayışı ve bakım - budama bilgisinin olmayışı
 5. Mekanizasyon problemi ve makinelerin optimum kullanılmaması,
 6. Girdi maliyetlerinin çok yüksek oluşu
 7. Hayvan barınaklarının hayvancılığa uygun olmayışı, hayvan sağlığı ve paraziter hastalıkların kontrolünün yetersiz oluşu
...Projenin Tamamını İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayınız...


http://www.alucrahaber.com/ciftci_gelisim_proje.rar


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz 2018 Yılı Yeni Uygulamalar

2018 Yılı Yeni Uygulamalar

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
alucrahaber