Ana Sayfa Güncel SERTİFİKALI YERLİ TOHUM KULLANANA TEŞVİK

SERTİFİKALI YERLİ TOHUM KULLANANA TEŞVİK

Alucra Kaymakamlığı resmi web sitesinde yapılan açıklamada Yurt içi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve standart Fidan kullanımı ile Sertifikalı Tohum üretiminin desteklenmesine dair Bakanlıkca karar alındı.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2010 Pazartesi 09:41
SERTİFİKALI YERLİ TOHUM KULLANANA TEŞVİK

Ekli "Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı ile Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 75 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde, sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan çiftçilere dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarına kilogram başına yurt içi sertifikalı tohum üretimi desteği ödenir.

(3) Bu Karar yurt içi sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteğinde 2010 yılı ekim/dikimlerini, yurt içi sertifikalı tohum üretim desteğinde 2010 yılı üretimlerini kapsar.

Desteklemelerden yararlanacaklar

MADDE 2 - (1) Yurt içi sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan ve yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumluklar ile standart fidan kullanan çiftçiler yararlanır,

(2) Yurt içi sertifikalı tohum üretim desteklemelerinden, kamu tüzel kişileri hariç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen ve Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.

Destekleme miktarları

MADDE 3 - (1) Bu Karar kapsamında sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı ile sertifikalı tohum üretim desteklemelerinde 2010 yılında aşağıdaki türlere belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

|----------------------------------------------------+---------------------------||Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği         |Birime Destek   |(TL/da)       ||----------------------------------------------------+---------------------------||Buğday, yonca                                          | 5                            ||----------------------------------------------------+---------------------------||Arpa, tritikale, yulaf, çavdar                       |3,5                              |----------------------------------------------------+---------------------------||Çeltik, yer fıstığı                                  |8                        ||----------------------------------------------------+---------------------------||Nohut, kuru fasulye, mercimek                        |6                          ||----------------------------------------------------+---------------------------||Susam, kolza (kanola), aspir                           |4                         ||----------------------------------------------------+---------------------------||Patates                                                 |20                        ||----------------------------------------------------+---------------------------||Korunga, fiğ                                         |3                          ||----------------------------------------------------+---------------+-----------||Yurt içi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart   |Standart       |Sertifikalı      ||Fidan Kullanım Desteği                                  |(TL/da)        |(TL/da)        ||----------------------------------------------------+---------------+-----------||Bodur ve yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe   |150            |300          ||tesisi                                               |                |            ||----------------------------------------------------+---------------+-----------||Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi         |100            |200              ||----------------------------------------------------+---------------+-----------||Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi               |50             |100           ||-----------------------------------------------------+---------------+----------||Narenciye bahçelerinde aşılama ile çeşit             |0              |250           ||değiştirme                                             |                |         ||----------------------------------------------------+---------------+----------||Virüsten ari fidanlara ilave olarak                   |50             |100           ||----------------------------------------------------+---------------+----------||Sertifikalı çilek fidesi desteği                        |0              |200               ||----------------------------------------------------+---------------+----------||Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği       |Birime Destek               ||                                                        |(TL/kg)                  ||-------------------------------------------------------+-----------------------||Buğday                                                  |0,1                      ||---------------------------------------------------+--------------------------||Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates                |0,08                    ||---------------------------------------------------+--------------------------||Çeltik                                                  |0,25                     ||---------------------------------------------------+--------------------------||Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, Fiğ  |0,5                      ||--------------------------------------------------+---------------------------||Soya                                                  |0,35                        ||-------------------------------------------------+----------------------------||Kanola                                              |1,2                       ||-------------------------------------------------+----------------------------||Susam                                                   |0,6                         ||-------------------------------------------------+----------------------------||Yonca                                                  |1,5                         ||-------------------------------------------------+----------------------------||Yer fıstığı                                         |0,8                          ||------------------------------------------------+-----------------------------|

Finansman ve ödemeler

MADDE 4 - (1) Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği 2010 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2010 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

(2) Yurt içi sertifikalı fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanım desteği 2010 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretimi desteği 2010 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 2011 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.

 (3) Yapılacak ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Toplam ödeme tutarının % 0,2 si, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.' ye hizmet komisyonu olarak ödenir.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 - (1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 6 - (1) Uygulamaya yönelik işlemlere ilişkin denetim, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranlan dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Karar, 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Alucra'nın 2017 Nüfusu Belli Oldu

Alucra'nın 2017 Nüfusu Belli Oldu

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
alucrahaber