Öztürk Reklam
Alucra'da Tek Gündem Nüfus

Ana Sayfa » Ekonomi » ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIYOR!

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIYOR!

Ziraat Bankası KPPS'siz, İngilizcesiz sadece 1983 ve sonrası doğmuş olmak ve diğer eğitim şartları uygun kişilere iş imkanı sağlıyor.

 
 
 
ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIYOR!


MALİ TAHLİL UZMAN YARDIMCISI, İÇ KONTROLÖR YARDIMCISI VE SERVİS GÖREVLİSİ ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR VE BAŞVURU SÜRECİ

Sınava Katılma Genel Şartları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Affa uğramış dahi olsa, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
4. 01.01.1983 ve sonrası doğumlu olmak,
5.Bankamızın daha önce açmış olduğu Servis Görevlisi alımı sınavlarının mülakat aşamasında elenmemiş olmak,
6. İşin gerektirdiği sağlık koşullarına sahip olmak ve yurdun her yerinde devamlı görev yapmasına engel bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
7. Bankalar Kanunu’na göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
8. İşe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
9. Diğer resmi ve özel kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

Sınava Katılma Özel Şartları


Öğrenim

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullarının aşağıda yer alan bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların bu bölümlerinin birinden mezun olmak, (İlan tarihi itibarıyla mezun olmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)


MEZUNİYET BÖLÜM TABLOSU

BANKACILIK                                        

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ                        

BANKACILIK VE FİNANS                             

MUHASEBE VE DENETİM

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE END.İLİŞKİLERİ

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM                     

EKONOMETRİ                                        

SERMAYE PİYASASI

EKONOMİ                                          

SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME

EKONOMİ - YÖNETİM BİLİMLERİ

SİGORTACILIK                                     

EKONOMİ VE FİNANS                                 

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ                    

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ                            

SİYASET BİLİMİ                                   

HUKUK

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ                  

İKTİSAT                                           

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER         

İŞLETME                                          

ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER                          

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ                             

ULUSLARARASI FİNANS                               

İŞLETME VE EKONOMİ                               

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ

KAMU YÖNETİMİ                                    

ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ                        

KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI TİCARET                             

MALİYE                                           

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS                   

MUHASEBE                                         

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK      


Başvuru Yöntemi ve Süresi

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


1-Bankamız internet sayfasında (
www.ziraatbank.com.tr) bulunan İş Başvuru formuna T.C. Kimlik Numaranız ve tarafınızca belirlenen şifre ile giriş yaptığınızda kontrol amaçlı adınız ve soyadınız ekrana gelecektir. Bilginin şahsınıza ait olması halinde “Devam Butonu”nu kullanarak başvuru işlemine başlanılacaktır.

2-Formda yer alan fotoğraf ekle butonu aracılığıyla, 302 X 362 boyutunda (JPEG) formatında (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, şahsınızı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikteki) vesikalık fotoğrafınızı sisteme yüklemeniz gerekecektir.

3-Formun “Sınava Başvur” ekranından;

“İç Kontrolör Yardımcısı Sınavı”
Görev tanımı: Banka faaliyetlerinin yasalara, mevzuata, iç düzenlemelere ve bankacılık esaslarına uygunluğunu kontrol eder ve raporlar.

  “Mali Tahlil Uzman Yardımcısı Sınavı”
Görev tanımı: Mali tablolarını esas alarak firmaları inceler, kredi riskini etkileyen faktörleri değerlendirir, kredi taleplerine ilişkin proje değerlendirme raporu düzenler.

“Servis Görevlisi Sınavı”

Görev tanımı: Şubelerde gişe, kredi, pazarlama, muhasebe, kambiyo vb. bankacılık hizmetlerini mevzuata ve bankacılık esaslarına göre yürütür.

seçeneklerinden yalnız bir pozisyonun ve sınava katılmak istenilen iki merkezin seçilmesi gerekmektedir.

A
daylar seçtikleri sınavın sonuçlarına göre tercihte bulunacak ve başarılı bulunan adaylar mülakata alınacaktır.

Sınav esnasında veya daha sonra tercih değiştirme imkanı bulunmamaktadır.

 • Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
 • Formda beyan ettiğiniz özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvurunuz sistem tarafından engellenecektir.
 • Tüm adayların müracaatları bittikten sonra, başvurularınız değerlendirilecektir. Aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği anlaşılan aday, bundan doğacak sorumlulukları peşinen kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur.

 

Başvurular 09.04.2010 Cuma günü saat 18.00’e kadar kabul edilecektir.
Yazılı sınav tarihi, sınav merkezleri ve adayların yanlarında getirmeleri gereken evraklar daha sonra Bankamız internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ilan edilecektir.

Yazılı Sınav  

 • Başvurusu kabul edilen adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.
 • Sınav merkezleri aday yoğunluğuna göre belirlenecek olup, başvuru esnasında her adayın iki farklı sınav merkezi tercihi yapması gerekmektedir. Banka gerekli görmesi halinde adayların sınava gireceği yerlerde değişiklik yapabilecektir
 • Adaylar bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebileceklerdir

Sınav Konuları

 • Genel Kültür-Genel Yetenek
 • İktisat (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Maliye Politikası, Türkiye Ekonomisi)
 • İşletme(Pazarlama, Finansman, Yönetim Organizasyon)
 • Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku)
 • Muhasebe (Genel Muhasebe)

Değerlendirme ve Mülakata Çağırma
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. En az 70 ve daha yüksek olan puan alan adaylardan;

 • İç Kontrolör Yardımcısı sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl,

 

İÇ KONTROLÖR YRD. KONTENJAN TABLOSU

İL

KADRO

İL

KADRO

ADIYAMAN

2

IĞDIR

1

AĞRI

1

KARAMAN

1

ARDAHAN

1

KARS

1

ARTVİN

1

KIRKLARELİ

1

BATMAN

1

MALATYA

1

BİNGÖL

1

MARDİN

1

BİTLİS

1

MUĞLA

1

DİYARBAKIR

2

MUŞ

1

EDİRNE

1

SİİRT

1

ERZİNCAN

1

ŞANLIURFA

2

GİRESUN

1

ŞIRNAK

1

GÜMÜŞHANE

1

TUNCELİ

1

HAKKARİ

1

VAN

2

TOPLAM

30

tercih edebilecektir. Her il için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o İl için tercihte bulunan adaylardan, o İl için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.

 • Mali Tahlil Uz. Yrd. sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl,

 

MALİ TAHLİL UZMAN YRD. KONTENJAN TABLOSU

İL

KADRO

İL

KADRO

ADANA

2

İSTANBUL (AVR.)

7

ANTALYA

3

İZMİR

7

ANKARA

4

KAYSERİ

2

BURSA

2

KOCAELİ

2

DENİZLİ

2

KONYA

2

DİYARBAKIR

1

SAMSUN

2

ELAZIĞ

1

SİVAS

1

ESKİŞEHİR

1

TRABZON

3

ERZURUM

1

VAN

1

GAZİANTEP

1

ZONGULDAK

1

İSTANBUL (ASY.)

4

TOPLAM

50

tercih edebilecektir. Her il için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o İl için tercihte bulunan adaylardan, o İl için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.

 • Servis Görevlisi sınavına katılanlar aşağıda yer alan iller arasından sadece 1 (Bir) İl;

  ve o il sınırları içerisinde faaliyet gösteren, daha sonra www.ziraatbank.com.tr adresinde ilan edilecek şubeler ve kontenjanları (İstanbul, Ankara ve İzmir İl merkezleri tek bir Şube gibi tercih edilecektir) arasından azami 5 (Beş) Şube.

SERVİS GÖREVLİSİ İL TERCİHLERİ TABLOSU

İL

İL

İL

ADANA

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

ADIYAMAN

GAZİANTEP

MANİSA

AFYON

HATAY

MUĞLA

ANKARA

İÇEL

NEVŞEHİR

AYDIN

İSTANBUL

OSMANİYE

BALIKESİR

İZMİR

SAKARYA

BARTIN

KAHRAMANMARAŞ

SİVAS

BİLECİK

KARABÜK

ŞANLIURFA

BOLU

KASTAMONU

TEKİRDAĞ

BURSA

KAYSERİ

TOKAT

ÇANAKKALE

KIRIKKALE

UŞAK

ÇANKIRI

KIRKLARELİ

YOZGAT

DENİZLİ

KIRŞEHİR

ZONGULDAK

EDİRNE

KİLİS

 

ERZİNCAN

KOCAELİ

 

KONTENJAN TOPLAMI

700

tercih edebilecektir. Her şube tercihi için ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan sıralanarak aday listeleri oluşturulacak, o Şube için tercihte bulunan adaylardan, o Şube için belirlenen kontenjanın 4 (Dört) katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca mülakata çağırılacaktır.

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirecekleri belgeler Bankamız internet sitesinde (www.ziraatbank.com.tr) ilan yoluyla duyurulacaktır.

 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 
7 Nisan 2010 Çarşamba 16:18
Okunma: 2545
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Arşiv
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
 • İmsak02:48
 • Güneş05:01
 • Öğlen12:44
 • İkindi16:42
 • Akşam20:06
 • Yatsı21:59
 
Anket
Alucra'nın Gelişiminde Öncelik Ne Olmalı?
Sosyal ve Kültürel Tesisler
Kültürel Festival ve Eğlenceler
Üniversitemizin Büyümesi ve Gelişmesi
Nüfusun ve Şehirleşmenin Büyümesi
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1774 - Kazak isyanı önderi Pugaçev idam edildi.
1817 - Mississippi, A.B.D. nin 20. eyaleti olarak birliğe katıldı.
1863 - Londra metrosu açıldı.
1898 - İspanyol-Amerikan savaşı sonrası Küba İspanya'dan bağımsızlığını kazandı.
1901 - İlk Nobel ödülleri verildi.
1902 - Mısır'da Nil nehri üzerinde inşa edilen Aswan Barajı hizmete girdi.
1906 - Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.
1923 - İrlandalı şair William Butler Yeats Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1927 - Fransız filozof Henri Bergson Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1929 - Alman yazar Thomas Mann Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1941 - Malaya açıklarında Prince of Wales ve Repulse olmak üzere Kraliyet Donanmasına ait iki zırhlı Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı torpido bombardıman uçakları tarafından batırıldı.
1948 - Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Bildirgesini kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi.
1956 - Macaristan'da çatışmalar başladı, sıkıyönetim ilan edildi.
1964 - Martin Luther King Nobel barış Ödülü'nü aldı.
1970 - Rus yazar Aleksandr Soljenitsin Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1971 - Aralarında Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreteri Tarık Ziya Ekinci'nin de bulunduğu 26 sanıklı Devrimci Doğu Kültür Ocakları davasına Diyarbakır'da başlandı.
1975 - Rus bilim insanı Andrey Saharov Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1977 - Uluslararası Af Örgütü Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1977 - İstanbul Toptaşı Cezaevi'nden 9 siyasi tutuklu kaçtı.
1978 - Enver Sedat ve Menahem Begin Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1979 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Gürer Aykal görevinden alınmıştı. 10 Aralık günü bu göreve İsmet Kurt'un atanması üzerine Devlet Opera ve Balesi çalışanları Carmina Burana'nın sahnelenmesine katılmama kararı aldı. Kurt iki gün sonra istifa etti.
1979 - Rahibe Teresa Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1982 - Günaydın gazetesi yayın hayatına başladı.
1983 - Arjantin'de askeri rejim sona erdi; Arjantin'in 8 yıldan sonra ilk sivil başkanı Raul Alfonsin oldu.
1983 - Polonyalı Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1984 - Güney Afrika'lı Piskopos Desmond Tutu Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
1987 - Sedat Simavi Basın Ödülü Uğur Mumcu'ya verildi.
1987 - İnsan Hakları Derneği "Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması" talepli 130 bin imzalı dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliği'ne sundu.
1988 - Türkiye'de ilk karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Ameliyatı, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mehmet Haberal gerçekleştirdi.
1988 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde türbana izin veriyordu.
1988 - Mısırlı Necip Mahfuz Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.
1989 - Aliağa'da çevre şenliği yapıldı.
1993 - Güvenlik kuvvetleri Özgür Gündem gazetesinin İstanbul Kadırga'daki merkezini bastı ve tüm çalışanları gözaltına aldı.
1994 - Yaser Arafat, Shimon Perez ve Yitzhak Rabin Nobel Barış Ödülü'nü aldılar.
1994 - TBMM TV ( Meclis Tv) kuruldu.
2002 - Stanford Üniversitesi insan embriyosu klonlayacağını açıkladı.
2002 - Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970 lerde Orta Doğu'da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
2002 - Kuzey Kore`den gelen Scud füzeleri taşıyan bir gemi Umman denizinde İspanyol donanması tarafından durduruldu.
2002 - Bangladeş gözaltına aldığı iki Avrupalı gazeteciyi serbest bıraktı.
2003 - İranlı Shirin Ebadi, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk müslüman kadın oldu.
2005 - 10 Aralık Hareketi ilk toplantısını İstanbul Dedeman Oteli'nde gerçekleştirdi.
 
Süper Loto
08.12.2016 Tarihli Çekiliş Sonucu040619233854
 
 
Kurumsal

İçerik

  Gündem

  Siyaset

  Teknoloji

  alucrahaber