Okul Başarısı Üzerine


29 Eylül 2010 Çarşamba 10:05


Yeni bir eğitim öğretim yılına daha başladık. Bugün yarın derken ömrümüz vefa ederse , çarcabuk bu yılında bitip gittiğini göreceğiz. Günler, yıllar ne çabuk gelip geçiyor.   Bu yılın öğrencilerimiz adına verimli, bereketli  geçmesi için öğretmenlere, velilere ve öğrencilere düşen önemli görevler bulunmaktadır. Eğitim alanında çok büyük bir zaman, insan ve maddi kaynak  kayıpları yaşanmaktadır. 20 milyon öğrenci,  yıllarca ( 12 yıl ilköğretim,lise) okula gelip gitmesine karşın bir çoğu gereken eğitimi alamadığından dolayı  çok büyük zaman ve kaynak israfları yaşanmaktadır.

Okullara devam eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu eğitimin öneminin farkında değildir. Velilerin büyük bir çoğunluğu  eğitime  gereken önemi vermediği için bir çok öğrenci okula öylesine gelip gitmekte ve okuldan, öğretmenlerden hiçbir şey öğrenememektedirler. Oysa her bir öğrencimizi çok kıymetli bilip, herkesi kendi yetenekleri doğrultusunda iyi bir konuma getirerek tüm vatandaşlarımızı eğitmek başta devletimizin sonra ailelerin  öncelikli görevleri arasındadır. İyi yetiştirilmiş bir vatandaş ülke savunması açısından  çok önemli silahlardan bile daha önemlidir.

İyi bir ilköğretim eğitimi almak,  kaliteli bir liseye gitmek ve sonrasında ise iyi bir ünüversite eğitimi almak hedef olmalıdır. Öğrencinin okula başladığı ilk günden itibaren eğitime önem vermek gerekir, öğrencinin eğitimiyle ilgili tüm konularla yakından ilgilenmelidir.  Öğrenci ve velilerin üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmeleri sonuçta başarıyı getirecektir.  Eğitim zor bir iştir. Çok uğraşırsınız ancak sonucunu çok geç alırsınız. O sebeple çok sabırlı ve azimli olmak gerekir.

Eğitim  ülkemizde  yarış halini almış bulunmaktadır, öğrencilerimiz  iyi bir konuma gelmek için ilköğretimin ilk yıllarından itibaren sistemli ve titiz bir çalışma yapmak mecburiyetindedir. Günümüz şartlarında öğrenci sayısının fazla olması ve kaliteli Lise, Ünüversite sayısının  az olmasından dolayı  isteyen her öğrenci kaliteli ( Fen,Anadolu) Liselere ve Ünüversitelere gidememektedir. Toplam öğrenci sayısının ( 20 milyon öğrencinin)  % 20 si kadarı ancak iyi bir eğitim alabilmektedir.

Günümüzde, özellikle İstanbul’da Lise mezunu olmak,  bir iş sahibi olmak için neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Kimileri ‘’ Ünüversite mezunları da işsiz geziyor’’  deseler de en kolay iş bulabilen yine  Ünüversite mezunlarıdır. Günümüzün  geçim şartları ağırlaşmıştır. Gelecek nesillere iyi imkanlar sunabilmenin  en iyi yolu onlara kaliteli eğitimler vermek ve onları iyi meslek sahibi kişiler haline getirmektir.  

Günümüzün en büyük iş vereni konumundaki  devletimiz, her yıl on binlerce ünüversite mezununu öğretmen, polis, doktor vs ünvanlarla işe almaktadır. Bu durum gelecekte de böyle devam edecektir. Genclerimizi okumaya teşvik ederek daha fazla gencimizin devlet kademelerinde görev almasını temin etmeliyiz. Tabiî ki bu durum iyi bir lise ve ünüversite eğitimi ile mümkündür.

 Okumanın, Ünüversite bitirmenin,  iş sahibi olmanın yanında, insanın yetişmesi ve nitelikli bir insan haline gelmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Okumuş fertlerden oluşacak bir toplum dünyanın lider ülkesi haline gelmemizi sağlayacaktır. Osmanlı devletinde, toplum medreselerde çok kaliteli eğitim alıyordu ve dolayısıyla çok kaliteli bir toplum meydana gelmişti. Günümüzde de kaliteli eğitim almış fertlerden oluşacak toplumla dünya devleti haline gelmemiz mümkün olacaktır.

Eğitimin en önemli yıllarını İlköğretim  Anasınıfı,1.2.3. sınıflar oluşturmaktadır. Temeli sağlam olan öğrenciler ilerleyen sınıflarda daha başarılı olacaktır. Bu nedenle  öğrencilerimize ilk günden itibaren sabırla ders çalışma alışkanlığı ve kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmalıdır.

Çocukların küçük yaşta kitapla tanışmaları eğitimleri açısından çok önem arz etmektedir. 1.sınıftan itibaren her yıl okuduğu sınıfa  göre, her ay birkaç adet kitap okumaları başarılı ve kapasiteli öğrenciler haline gelmeleri açısından çok önem arz etmektedir. Kitap okuma alışkanlığı kazanamayan öğrencilerin kapasitelerinin artması ve uzun vadede başarı sağlamaları çok zordur.

Esasen ilmin temelinde sınıf geçme yoktur. Kitap geçme vardır. Öğrenci bir kitabı bitirdiğinde diğer bir kitaba geçmeli ve okuduğu her kitapla yeni bir tekamül yaşamalıdır. İyi bir doktor, öğretmen, hakim, savcı vs esasen kendini iyi yetiştirmiş, okuması gereken kitapları okumuş kişilerden  çıkmaktadır. Yıllar geçtikçe her öğrencinin kendisine ait bir kütüphanesi oluşmalıdır.

Bir öğrencinin başarısı için disiplinde çok önemli bir etkendir. Öğrencinin günlük ders çalışma programının olması gerekir. Mutad olarak  günlük en az birkaç saat ders çalışması , derslerini tekrar etmesi, okulda derslerde düzenli notlar tutması gibi disiplinleri ciddiyetle takip etmesi başarıyı getirecektir. Osmanlı sultanları çocuklarını öğretmenlere teslim ettiklerinde çocuklarına ‘’benim sözüm senin öğretmenine geçmez Onlar ne diyorsa yerine getirmelisin’’ şeklinde telkinde bulunurlarmış. Çocuklar öğretmenlerin koydukları kurallara titizlikle uymalıdır. Günümüzde ise okullarda çocukların öğretmenlere gösterdikleri saygı ne yazık ki her gecen gün azalmaktadır.

Çocuklarımızın okumayı sevmesi için okumuş insanlarla tanışması ve onları makamlarında ziyaret etmeleri okumaya karşı heyecanlarını artıracaktır. Okumuş meslek sahibi kişilerle çocukların sohbet etmeleri kendileri için ufuk açıcı olacaktır. Örnek almak ve ideal sahibi olmak çocukların yetişmesi  açısından çok önem arz etmektedir.

Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi şey iyi bir eğitim olmalıdır. Çocuklarımız bu sayede hem kendi geleceklerini kurtarmak, hem ailelerine katkı sağlamak, hem de ülkesi için faydalı birer fert haline geleceklerdir.

Bir öğrencinin başarılı hale gelebilmesi için özetle  şu hususlara dikkat etmesi gerekir.

     * Düzenli kitap okumalıdır.
     * Günlük ders çalışmalıdır.
     * Tüm tatilleri iyi değerlendirmelidir.
     * Beslenmesine dikkat etmelidir.(süt,yumurta,pekmez,meyve vs)
     * Derslerini tekrar etmelidir.
     * Ders öncesi o konuyu çalışmalıdır.
     * Spor yapmalıdır.
     * Sosyal etkinliklere katılmalıdır.
     * Takıldığı konuları öğretmenine sorabilmelidir.
     * Derste öğretmenini güzelce dinlemelidir.
     * Derslerde aktif olmalı, derse katılmalıdır.
     * Derslerde notlar tutmalıdır.

Hasıl-ı kelam, okumak çok önemli ancak her şey demek değildir, hayatta başarıyı farklı yollardan da yakalamak mümkündür lakin en kestirme yol ve en emin yol eğitim ve dahi yine eğitim dir…

Tüm Alucralı hemşerilerimize ve öğrencilerimize  Sağlık, Mutluluk, ve Başarılar diliyorum.

Ersin BIYIKÇI
Eğitimci - Yazar
29.09.2010
ersin­_bykc@yahoo.comYORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık
alucrahaber