Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları

Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden 9 adet taşınmaz hazine arazisi satışa çıkarılıyor.

Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları
Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları
Haber albümü için resme tıklayın

Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 17.11.2023 tarihinde çeşitli köylerimizde bulunan 9 adet hazine arazileri satılacaktır.

Hazine Arazisi satışı yapılacak köylerimiz Doludere Köyü, Arduç Köyü, Armutlu Köyü, Yeşilyurt Köyü ve Çakrak Köyleridir.

Satış Şartları ve Mevkileri Şöyle:

Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları

 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile satış ihaleleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Şefliği odasında (katılıma göre toplantı odasında) ayrı ayrı yapılacaktır.

 2- İhalelere katılacak isteklilerin;

a) Yatıracakları teminatlara ilişkin belgeleri [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.],

b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2023 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletmeyi; Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, nüfus cüzdan fotokopilerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

d) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri,

e) İhalelere ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri,

İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

 3- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

 4-Taşınmazların satış bedeli peşin ödeneceği gibi talep edilmesi halinde ve bedelin taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ yi geçtiği takdirde, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde  taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

 5-Taşınmazların işgal durumları Satış Şartnamesinde açıklanmış olup, işgalli taşınmazlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulmayacaktır.Taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususların istekli tarafından ilgili belediyesinden araştırıldığı ve bilindiği kabul edilecek olup taşınmazın imar durumu, yapılanma şartları vb. hususlara ilişkin Hazine, hiç bir sorumluluk yüklenmez.

 6-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince, satışı yapılacak kamu konutlarının ve taşınmazların; satış bedelleri üzerinden  5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

 7- İhaleler ile ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

 8-Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler ( kendi adına veya temsilen ) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişiler adına ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

 9-Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

 10- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.  Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

11- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla biribirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.

 12-Bu ilana https:// giresun.csb.gov.tr adresinden (duyurular kısmından) ulaşılabileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden  de ögrenilebilir.

 13- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleleri yapmama kararı kesindir. Bilgi için irtibat telefonu 0(454) 751 41 00

İLAN OLUNUR.

Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları
Alucra Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden Taşınır ve Taşınmaz İlanları

08 Kas 2023 - 13:21 Giresun/ Alucra- Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alucra Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alucra Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Alucra Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Alucra Haber değil haberi geçen ajanstır.