Öğretim Elemanı Alım İlanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere ilçemiz Alucra Turan Bulutçu MYO'da Öğretim Elemanı alımı gerçekleşecektir.
Alucrahaber - Haberiçi Reklam -Sıla

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.

4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

MUAFİYET

1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2-Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1.Başvuru Formu (Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.)

2.Özgeçmiş.

3.Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4.Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

5.Lisans transkripti fotokopisi.(Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.)

6.Bir adet fotoğraf

7.ALES Belgesi. ( Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)

8.Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı ) (Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.)

9.Tezli yüksek lisans diploması fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi

10.Araştırma görevlisi kadro ilanları için yüksek lisans / doktora öğrenci belgesi veya E-Devlet üzerinden alınacak öğrenci belgesi

11.İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.

12.Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

13.İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.

NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi: 14.01.2019

Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 21.01.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 29.01.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 01.02.2019

1Alucra Turan Bulutçu MYO.

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)6170İşletme bölümü lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
2Alucra Turan Bulutçu MYO.

Veterinerlik Bölümü

Laborant ve Veteriner Sağlık Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)6170Kimya Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Kimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve yüksek lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
3Alucra Turan Bulutçu MYO.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)6170Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
4Alucra Turan Bulutçu MYO.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)6170Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
5Alucra Turan Bulutçu MYO.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Sosyal Hizmetler Prg.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)6170Sosyoloji veya Din sosyolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Anahtar Kelimeler:
2018 Alucra İstatistikleriÖnceki Haber

2018 Alucra İstatistikleri

Eğribel'i Kullanacaklar Dikkat!Sonraki Haber

Eğribel'i Kullanacaklar Dikkat!

Yorum Yazın

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar